Każdy problem prawny z jakim zwraca się Klient jest gruntownie analizowany przed przyjęciem sprawy do prowadzenia i dokonywana jest wstępna ocena szans powodzenia sprawy. Kancelaria ceni sobie przejrzystość i jasne sytuacje, dlatego też Klient jest informowany o stanie faktycznym sprawy, zagadnieniach wpadkowych, możliwych zarzutach strony przeciwnej, oraz celowości wnoszenia sprawy na drogę postępowania procesowego w sytuacji gdy możliwe jest jej polubowne załatwienie.

Od początku współpracy z Klientem staramy się  precyzyjnie wskazać wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i prowadzenie sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej:

Wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie sprawy przed sądem / urzędem jest ustalane każdorazowo w drodze pisemnej umowy z klientem, a jego wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu / sprawy /, zawiłości sprawy, prawdopodobnej ilości terminów sądowych, oraz nakładu pracy radcy prawnego przy prowadzeniu sprawy.
Przykładowo w sprawach cywilnych stawki minimalne, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  od 1 stycznia 2016 roku  wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Powyższe kwoty są cenami netto

PORADY PRAWNE

Cena za udzielenie ustnej porady prawnej jest zazwyczaj ustalana z góry i jest zależna od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego przedstawionego przez klienta,

Aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej wynosi od 80 zł do 246 zł.  (w kwocie wynagrodzenia zawarty jest podatek VAT ).

PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt sporządzenia pisma procesowego (np. wniosku, pozwu lub apelacji i innych pism procesowych )  jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry i zależy od rodzaju pisma, stopnia skomplikowania sprawy.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i każdorazowo wystawia paragony lub faktury za realizowane usługi.