Radca Prawny Jakub Różycki uzyskał wpis na listę radców prawnych w 2011 r po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego kończącego okres 4 – letniej aplikacji radcowskiej.
Doświadczenie zdobywał pracując zawodowo od 2007 r jako aplikant radcowski a następnie radca prawny
w kancelarii radcy prawnego, świadcząc usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych
i jednostek samorządu terytorialnego, występując w charakterze pełnomocnika przed sądami i instytucjami na terenie całego kraju.
Obecnie wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego z siedzibą w Busku – Zdroju. W ramach prowadzonej działalności uczestniczy w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury, reprezentuje przed sądami i urzędami osoby fizyczne i osoby prawne oraz występuje w charakterze obrońcy w sprawach karnych.